1975 yılında Erzurum ili Olur ilçesi Ürünlü köyünde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Artvin’de tamamladıktan sonra, 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümüne kayıt yaptırdı. Aynı bölümde, Lisans eğitimini 1997, Yüksek Lisans eğitimini 2000, Doktora eğitimini ise 2005 yılında tamamladı. 2005 yılından itibaren, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam etmekte olup, kimya eğitimi üzerine yurtiçinde ve yurtdışındaki dergilere yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Meslek yaşamı boyunca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dekan yardımcılığı ve yine aynı fakültede Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.