Olur’un 17 km . güneybatısında bulunan Eğlek (Ortiz) Köyü sınırları içerisindedir. Köyün güneydoğusunda “Pertus” denilen tepenin üzerindedir. Pertus Şehrinin Rum – Pontus kralı Dikran tarafından kurulduğu söylenmektedir. Tam bir harabe olan ören yerinde yapıların temelleri göze çarpmaktadır