Olur İlçesi Güncel Haberler

Kamu Kuruluşları

Web Sayfası Yok
0 (442) 841 20 76

Olur Orman İşletme Şefliği; Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün, Oltu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait üç işletme şefliğinden birisidir. İşletme Şefliğimizde 6193 Ha. normal koru, 7904 Ha bozuk koru,, 355 Ha. normal baltalık, 3467 Ha. Bozuk baltalık meşcere tipi olmak üzere 17919 Ha. Ormanlık sahaya sahiptir. İşletme şefliğimiz sınırları içerisinde 62959,5 Ha. Ormansız saha bulunmaktadır. İşletme Şefliğimizde 17 adet 31.Madde köyü, 7 adet 32.Madde köyü bulunmaktadır. Bu köylerimizin yaptıkları inşaatlarda ve kışlık yakacak ihtiyaçlarında 6831 Sayılı Orman Kanunu gereği Şefliğimiz yardımında bulunmaktadır. 2005 Yılı için 10 Ha. Tabii gençleştirme çalışması planlanmıştır. Daha önceki yıllarda yapılan tabii ve sunni gençleştirme çalışmalarının daha başarılı hale getirilebilmesi için kültür bakımı çalışmaları devam edecektir. 2004 yılı içerisinde 3500² yapacak, 600 ster yakacak emual, üretilmiş olup 31. ve 32. Maddeye tabi köylere 3000 Ster yakacak, 250³ emual cüzi bir ücret karşılığı verilmiştir. İşletme Şefliğimize ait 3 adet toplu koruma Merkezi bulunmaktadır. Toplu korumada halen görevli 6 Orman Müh. Memuru bulunmaktadır. Ormanlarımızda aşırı ve usulsüz kesim bulunmamaktadır. Yapılan usulsüz kesimlere suç zaptı tanzim edilerek mahkemeye intikal ettirilmektedir. Ormanlarımızın yakacak deposu olarak düşünülmemesi, fakir olan köylerimize daha değişik yakacak kaynaklarının sunulması; geleceğimizin çöl olmaması, doğal dengenin bozulmaması için gereklidir. Olur ilçemizde bir çok köylümüz ormanla iç içe yaşamaktadır. Bu köylerimizin ormanın nimetlerinden faydalanmaması düşünülemez. Ancak bu faydalanma kaynakların tüketilmesi boyutuna varmamalıdır.