Olur İlçesi Güncel Haberler

Kamu Kuruluşları

Web Sayfası Yok
0 (442) 841 25 70

 

Kurumun verdiği hizmetler:
Kamu gelirlerinin toplanması ve giderlerinin karşılanması.
Kurumun sıkça karşılaştığı sorunlar-Yok
Beklentiler-Verimliliğin artırılması-Bürokrasinin azaltılması.

Kurumun gelecekteki hedefleri
A-Yakın zamanda gerçekleştirmek istediği hedefler.
— Tam Otomasyona geçilmesi.
B-Uzun vadedeki yapılması planlanan hizmetler:
— Bilinçli ve katılımcı müteşebbis ruhunun uyandırılması

Daha verimli olabilmek için neler yapılabilir?
—Tam otomasyona geçisin sağlanması
— Kalifiye Eleman sorununun çözülmesi