İlçemiz idari olarak Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde olmasına rağmen Doğu Karadeniz ile doğu Anadolu bölgeleri arasında topoğrafik yapı olarak Türkiye’de ender rastlanan yüzey şekillerine sahiptir. İlçemiz yüz ölçümü 820 km2 olmasına rağmen bu alan içinde 2860 m yükseklik ile 850 rakımında bir saat içerisinde ulaşılması mümkün olan Güneyinde Oltu- Alabalık çayları ve Çataksu çayları birbirine tüfek çatacakmış gibi yaklaşan dağları adeta yırtarcasına vadi tabanları oluşturmuştur.Buna karşın kuzeyde 2800 rakımda plato konumunda her türlü yeşil floraya sahip düzlükler görmek mümkündür. 2200 rakamında Ürünlü Göleti, Beğendik krater göllerinde kırmızı benekli alabalıkların yanında, yabani ördek, Angut ve turna gibi göçmen kuşları da bu güzel yöremizde sezon boyunca görülebilir.
Bunun yanında Alabalık,Ak dağ orman serilerinde ise 15-20 metre yüksekliğinde sarı çam ağaçları yanında her tür orman ağaç ve ağaççıklar yeşilin her tonunu sergilemektedir.Bu alanlar içinde buz gibi içme suları ile orman içinde Sereklek,Lop lop ve Şamatur gibi sayfiye yerleri de görülmeye değer birer botanik bahçesi durumundadır. İlçenin güney batı kesiminde ise her türlü dağ ve av turizmine uygun avlaklar ve kayalıkları mevcut olup; yurdumuzda nesli azalan dağ keçisi,ur kekliği ve diğer yaban hayvanlarını mevcut yasalar çerçevesinde avlamak mümkündür.
Bu rakım farklığına paralel olarak organik ortamda narenciye hariç her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Olur, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in buluştuğu yerde adeta bir coğrafya müzesidir..