ÜÇİTEL: Haberci, laf taşıyan.

ÜNSİYET: Uyum.

ÜNSİYETLİ: Uyumlu olan, herkesle iyi geçinebilen.