İBDİN ETMEK: İstemeyerek de olsa aynı şeyi tekrar etmek.

İDARE: Haznesindeki gazyağına daldırılanfitilin tutuşturulması ile aydınlatma görevi yapan bir tür ilkel lamba.

İFTİ: İlkönce, öncelikle.

İNTİLE OLMAK: Tiksinti derecesinde doymuş olmak.

İLİSTİR: Süzgeç.

İSTİKÂN: Çay bardağı.

İSTOL: Sandalye.

İŞGÂF: Tahta dolap.

İŞGİLLENMEK: Şüphelenmek.