FANMAMAK: gördüğü zararlara rağmen bir şeyden vazgeçmemek.

FARŞ ETMEK: Rezil rüsva etmek.

FEL: Desise, hile, kandırmaca söz ve davranış.

FELLİ: Yapmacık davranış ve işveli sözlerle başkalarını kandırabilen.

FENİKMEK: Yılmak usanmak.

FERİK: Yumurtlamaya yeni çıkmış tavuk.

FIRENGİ: Gömme kapı kilidi.

FIRFIRİK: Rüzgâr gülü. Sözünde durmayan (mec.)

FISTİKLEMEK: Hoplayıp zıplamak, hoplaya hoplaya gitmek.

FIŞKI: Küçük baş hayvan gübresi.

FİLTE FİLTE ETMEK: Paramparça etmek, dağıtmak.

FİLTE: Bir şeyin küçük parçası.

FİRENGİ: Kapı kilidi.

FİSKE: Yakıtı gaz olan ilkel lamba.

FİZAH ETMEK: Bağırmak. Acıya da korkudan feryat etmek.