1) Hububat Ölçüleri :

1 God : 20 Kg
1 Teneke : 15 Kg
Yarım : 10 Kg
1 Urup : 5 Kg
1 God : 4 Urup
2 Yarım : 1 God
2 Urup : 1 Yarım
3 Urup : 1 Teneke

2) Ağırlık Ölçüleri :

1 Batman : 8 Kg
1 Hokka :1,333 Kg
1 Tuht : 3 yumurta :166,6 Gr
1 Batman : 6 Hokka
1 Hokka : 8 Tuht

3) Uzunluk Ölçüleri :

Siyam : Başparmak ile işaret parmağının arasındaki mesafe 1 Siyam olarak kabul edilir. Bu da yaklaşık olarak 20 cm.dir.

Karış : Yaklaşık olarak 25 cm kabul edilir.

Ayak : Bir ayak uzunluğundadır. Yaklaşık olarak 30 cm kabul edilir.

Adım : Bir adımlık mesafedir. Yaklaşık olarak 65 cm kabul edilir.

Arşın : Bu da 75 cm olarak kabul edilir.

Kulaç : İki kolun yanlara açılmasıyla oluşan mesafe kulaç olarak tarif edilir. Yaklaşık olarak 1,75 m olarak kabul edilir.

Bunların dışında ot alım ve satımında kullanılan bir ölçü vardır. Bu da araba olarak tarif edilir. Arabadan kasıt öküz arabasıdır. 1 araba ot 12 sırık tapuludur.