•  Aç ayı oynamaz.
 • Acı acıyı, su da sancıyı keser.
 • Acı işletme, toku terpetme.
 • Ac it davara gitmez.
 • Ac it fırın yıkar.
 • Ac it merek yıkar.
 • Ac insanı doyurmak kolay, aç gözü doyurmak zordur.
 • Acla çıplak kudurgan olur.
 • Ac koyarsan hırsız, çok söylersen arsız olur.
 • Açık kaba it değer.
 • Açma kutuyu, söyletme kötüyü.
 • Adam olacak çocuk, bokundan belli olur.
 • Adın çıkacağına canın çıksın.
 • Ağaca balta vurmuşlar, sapı benden demiş.
 • Ağaca çıkan keçinin, dala konan oğlağı olur.
 • Ağanın malı gider, hizmetkârın canı gider.
 • Ağır otur ki, batman gelesin.
 • Akıllı atını, deli karısını över.
 • Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evlendirir.
 • Al alı, sakla kırı, besle yağızı, bin doru.
 • Alışmış kudurmuştan beterdir.
 • Al malın iyisini, çekme kaygısını.
 • Anamın aşı, tandırın başı.
 • Anası överse koy kaç, el överse al kaç.
 • Anıklı aş tatlı olur.
 • Aptal ata binmiş, köy ağası oldum sanmış.
 • Aptal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 • Arife günü yalan söyleyen bayram günü utanır.
 • Arı gibi eri olanın, dağ gibi yeri olur.
 • Arık ata kuyruğu yük olur.
 • Armudu soy ye, elmayı say ye.
 • Arpa eken, buğday biçmez.
 • Arsız neden arlanır, çul da giyse sallanır.
 • Asıl azmaz, bal kokmaz.
 • Aşını, eşini, işini bil.
 • Aş taştı mı, kepçenin bahası olmaz.
 • Ateş yakınındakini yakar.
 • At sahibine göre kişner.
 • Atta karın, yiğitte burun.
 • Atın ölümü arpadan olsun.
 • At ile eşek tepişince sahibi ezilir.
 • Atta karın, yiğitte burun.
 • Ayda gelen gül üstüne, günde gelen kül üstüne.
 • Ayda gelen hoş olur, günde gelen boş olur.
 • Ay görmüşün, yıldız görmüşe mihneti olmaz.
 • Ayı ile harala girilmez.
 • Ayıyı vurmadan yağını bölme.
 • Ayran bulamaz aşına, lâle sokar başına.
 • Azan itin başına kar yağarmış.
 • Azığı evden, arkadaşı köyden al.
 • Baba oğluna bir bağ kıymış, oğlu babasına bir salkım üzüm kıyamamış.
 • Bacı kardeşe bakar, kardeş karşı dağa bakar.
 • Bağ dua değil, çağa ister.
 • Bakmakla usta olunsaydı, köpekler kasap olurdu.
 • Bar oynayanın poççiği sallanır.
 • Baskısız tahtayı yel götürür, yel götürmezse sel götürür.
 • Başı bezekli olanın, aşı tezekli olur.
 • Başını yumuşak yastığa, karını pahalı aşa alıştırma.
 • Başkasının avlusundan su içen kanmaz.
 • Baş nereye giderse, ayak da oraya gider.
 • Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk horozla.
 • Bekâr gözü, kör gözü.
 • Bekârın parasını it, yakasını bit yer.
 • Ben pağaça batayım da; kız batmış, oğlan batmamış bana ne.
 • Ben umarım bacımdan, bacım ölür acından.
 • Bir baba dokuz evlâdı besler; ama dokuz evlât bir babayı besleyemez.
 • Bir topal bit, bir gecede kırk yatak değiştirirmiş.
 • Bostan göğ iken pazarlık yapılmaz.
 • Bugünkü tavuk, yarınki horozdan iyidir.
 • Buğday ekmeğin yoksa, buğday dilin olsun.
 • Büyüklük, Allah’a mahsustur.
 • Cana geleceğine mala gelsin.
 • Cins horoz, yumurtada iken öter.
 • Çalma el kapısını, çalarlar kapını.
 • Can gövdeye kemlik etmez.
 • Çarşıda mum pahalı, körün neyine?
 • Çayırı düz, karıyı kız al.
 • Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış.
 • Çobanın gönlü olunca tekeden süt sağar.
 • Çürük tahta çivi tutmaz.
 • Dana boku sıva tutmaz.
 • Dana ölür kap sağalır, inek ölür hep sağalır.
 • Dayın ile dağı gez, emmin ile bağı gezme.
 • Değirmen bildiği gibi döner, çah çah kendini yorar.
 • Deli deliyi görmeyince çomağı saklamaz.
 • Delilsiz cennete girilmez.
 • Deliye el ver, eline bel ver.
 • Derdi çeken, zehiri içen bilir.
 • Derdine vaktinde ağla.
 • Dil var, kan ettirir; dil var, kanı men ettirir.
 • Dinsizin hakkından imansız gelir.
 • Doğru söz yemin istemez.
 • Durursa el beğensin, ölürse yer beğensin.
 • Dutun sıkından seyreği iyidir.
 • Efendi paça yer, bilmez kaça yer.
 • El atına binen tez iner.
 • El eli yuyar, el de yüzü.
 • El eliyle diken yolarlar.
 • El eliyle diken yolma dikene bile yazıktır.
 • El, elin eşeğini türkü söyleye söyleye arar.
 • El, elin ölüsüne gülerek ağlar.
 • Elin ağzı torba değil ki büzesin.
 • Elin iyisi, itin dayısı olmaz.
 • El kazanı ile aş kaynamaz.
 • Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar.
 • Eken biçer, konan göçer.
 • Erken kalkan yol, erken evlenen döl alır.
 • Erken kalktın işine, şeker kattın aşına.
 • Ekersen biçersin, ekmezsen göçersin.
 • Eski dost düşman olmaz, yiğit seven pişman olmaz.
 • Etli etliye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz.
 • Ev danası öküz olmaz.
 • Evin sıcağı sobadan, çocuğun terbiyesi babadan.
 • Evlâdın var mı, derdin var.
 • Ev yıkanın evi olmaz.
 • Fukaranın cebi boş, ama kalbi doludur.
 • Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
 • Damlar damlar göl olur, akar gider sel olur.
 • Davetsiz gidilen yerde mindersiz oturulur.
 • Değirmene girenin üstü unlanır.
 • Deli gücük ya itleri soldurur ya da dere tepe doldurur.
 • Gelen geçer, konan göçer.
 • Güvenme varlığa, birgün düşesin darlığa.
 • Dere gider kumu kalır, yiğit gider namı kalır.
 • Dert, insanı mert eder.
 • Domuzun bitini, ayağa koyarsın başa çıkar.
 • Gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendi oturmuş.
 • Gelin halı getirir, serer kendi oturur.
 • Gün battı, gâvur yattı.
 • Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.
 • Güzelliğine güvenme; bir sivilce yeter.
 • Güzün ahırda, baharın nahırda.
 • Harmana giren porsuk diyrene dayanır.
 • Havlamasını bilmeyen it, sürüye kurt çağırır.
 • Haylama ile köpek kurda gitmez.
 • Her gözeye pislersin, suyu nerden içersin?
 • Herkes işinin hırsızıdır.
 • Her kuş kendi kanadı ile uçar.
 • Hırsız evden olunca öküz buhayrıdan çıkar.
 • Hırsla kalkan zararla oturur.
 • Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
 • İniş yokuşun karşılığıdır.
 • İp inceldiği yerden kopar.
 • İsli kabın yanında oturana is bulaşır.
 • İş gördün sıvış, aş gördün giriş.
 • İt de bahara çıkar, ama yediği ayaz bilir.
 • İti an, çomağı hazırla.
 • İt ite buyurmuş, it de kuyruğuna.
 • İt itin etini yer; ama kemiğini yabana atmaz.
 • İmansız, güven olmaz.
 • İtten kuzu töremez.
 • İt ulumaynan gökten lavaş yağmaz.
 • İt kılından elek olmaz.
 • İt kursağı yağ götürmez.
 • İt yal yediği taşı bilir.
 • İt zorla davara gitmez.
 • İyi at arpasını artırır, kötü at dayağını.
 • İyi evlât babayı vezir, kötü evlât rezil eder.
 • İyilik yapma, kötü olursun.
 • Kalan işe kar yağar.
 • Kalaylı bakır küflenmez.
 • Kardeş kardeşi atmış, yâr başında tutmuş.
 • Kargayla oturan, çöplükten uçar.
 • Karışma kimsenin işine, düşme hükümet peşine, var git kendi işine.
 • Kaval elin, yel Allah’ın.
 • Keçi kılından post, eski düşmandan dost olmaz.
 • Kedi gibi riyâkâr, tilki gibi hilekâr olma.
 • Kel başından, kör gözünden korkarmış.
 • Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.
 • Kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür.
 • Kendi kendine konuşana zır deli derler.
 • Keseye danış, pazarlığa giriş.
 • Keyif dediğin, dem dem gelir; zır zır gider.
 • Kılda keramet olsaydı keçi evliya olurdu.
 • Kırılmış beyler, paşalar; kellere kalmış köşeler.
 • Kırk sene kırgın olmuş, vadesi yeten ölmüş.
 • Kırmızı öküz kızarsa; kızara kızara ölür.
 • Kız beşikte, çeyiz sandıkta.
 • Kızım sana derim, gelinim sen işit.
 • Kızın çirkin Allah’tan gelmiş, gelinin çirkin gözün kör müydü?
 • Kısmet, gökten zembille inmez.
 • Kişi arkadaşından azar.
 • Koçluk kuzu kozda iken belli olur.
 • Komşu komşuya bakar, canını ateşe yakar.
 • Kork abrilin beşinden, öküzü ayırır eşinden.
 • Kork, korkmazdan; utan, utanmazdan.
 • Korkma zemherinin kışından, kork abrilin beşinden.
 • Kömürcünün evine giren, yüzü kara çıkar.
 • Köpek, ekmek veren eli tanır.
 • Köşe taşı, köşeden düşmez.
 • Köyün poşası, elin paşasından iyidir.
 • Köyün şehir olmasın, evin şehir olsun.
 • Kurban olam tipiye, esti getirdi kapıya.
 • Kurdu söylersin, kulağı görünür.
 • Kurt kocayınca keçi boynuzlar.
 • Kurt kocayınca keçinin maskarası olur.
 • Kurt puslu havayı sever.
 • Kuş kanadından kira ummaz.
 • Külden tepe olmaz.
 • Lalın dilinden sahibi anlar.
 • Lokma karın doyurmaz, muhabbet artırır.
 • Mal sahibine benzemezse haramdır.
 • Mal, sahibine çeker.
 • Marta merek, yarı gerek.
 • Mayasız yoğurt tutmaz.
 • Merhametten maraz doğar.
 • Mescidin içi dururken dışı haramdır.
 • Mezar taşına sövülmez.
 • Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
 • Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmaz.
 • Ne düğün görmüş oynamış, ne ölü görmüş ağlamış.
 • Olacakla, öleceğe çare olmaz.
 • Ot kök üstüne biter.
 • Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
 • Ölüm hak, miras helâl.
 • Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar.
 • Peyniri deri, karıyı eri saklar.
 • Pisiği kovalaya kovalaya aslan ederler.
 • Poşaya bir verirsin iki ister, yatmaya da yer ister.
 • Rençberin bir günü bin güne bedeldir.
 • Rüzgâr esmezse, çöp kımıldamaz.
 • Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa?
 • Sıcak tandır ekmek tutar.
 • Sıçandan doğan dağarcık keser.
 • Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.
 • Söz bilirsen söyle, ibret alsınlar; söz bilmezsen sükût et, insan sansınlar.
 • Suçu gelin etmişler, kimse güveyi olmamış.
 • Su içene yılan bile değmez.
 • Suyun durgun akanından, insanın yere bakanından kork.
 • Şahin ile deve avlanmaz.
 • Tandır sıcakken ekmek tutar.
 • Tarlada gözü olmayanın, harmanda yüzü olmaz.
 • Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.
 • Tarlanın taşlısını, karının saçlısını al.
 • Tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden al.
 • Tatlı tatlı yemenin, acı acı geğirmesi olur.
 • Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.
 • Tembele iş de, akıl versin.
 • Tilki gevene bir kere oturur.
 • Tilki kendine yer buldu mu kuyruğuna koş bağlar.
 • Toprağı eşen evini döşer.
 • Umaç kendini aştan, karga kendini kuştan zanneder.
 • Uyku yastık, açlık katık istemez.
 • Uzun saçlının âhı, tahttan indirir şâhı.
 • Varsa hünerin, olur yerin.
 • Yağarsa bahardır, yağmazsa hüsrandır.
 • Yağmur yağmış, çatlaklar körelmiş.
 • Yalnızlık Allah’a mahsustur.
 • Yar uçtuğu gün tozar.
 • Yatsılık bir töredir, o da olmaya göredir.
 • Yazın yaşa, kışın taşa oturma.
 • Yetim demiş, ben gülerim; felek demiş, ben nerdeyim?
 • Yokuş dibinde, ata arpa kâr etmez.
 • Yurdu şen eden devlet, evi şen eden avrat.
 • Yüz verirsen karıya, benzin döner sarıya.
 • Zindandan çıkan, zindana girer.