Olur’un yolu burma
Ağaçlar dolu hurma
Yar Allah’ın seversen
Bir yıldan fazla durma

**** *****
Davarlar bere geldi
Ne güzel yere geldi
Kurban olam çobana
Dediğim yere geldi

**** *****
Anam anam öz anam
Koynu dolu köz anam
Ellerden ana olmaz
Nerde benim öz anam

**** *****

Ocakta bulgur aşı
Ay gider güne karşı
Ele bir yar sevmişem
Karnavas’ da binbaşı

**** *****
Altın tas altın dolmaz
Yarim al giyer solmaz
Benim yarim askerdir
Teskere almamış gelmez

**** *****

Altın yüzük var benim
Parmağıma dar benim
Şu Olur’un içinde
Orta boylu yar benim

**** *****
Ekin ektim düzlere
Hor göründüm gözlere
Ahanda ben giderim
Bura kalsın sizlere

**** *****
Felek, ağudan felek
Ağu dağıtan felek
Çöp derdim yuva yaptım
Yuva dağıtan felek

Karanfil eker misin
Bal inen şeker misin
Yaktın beni dünyada
Ahrette çeker misin

**** *****
Mani diyerim altmış
Güle zencefil katmış
Yarimin bıyıkları
Zemzem suyuna katmış

**** *****

Ay ışığı süt gibi
Bez dokurum çit gibi
Ne peşimden gezersin
Babam gilin it gibi

**** *****

Ufacık elma yarim
Fikire dalma yarim
Öperken dişlemişim
Kusura bakma yarim

**** *****

Çulfa çuğurda mısın
Ağca yumurta mısın
Eller yaylaya gitti
Sen hele burada mısın

**** *****

Elin elimde değil
Kemer belimde değil
İsterim yanan gelem
Emir elimde değil

**** *****

Kala boynunda kala
Kardaş boynunda vala
Bu ağırlığı çıkaranın
Eli konunda kala