Arduçlar
At çayırları
Karut
Hatullu
Kavlık
Has çayır
Oyuz
Baça Ardı
Köy Çayırları
Düngür Suyu
Çoşluk
Aşağı Pungar
Şahismailin Gözesi
Yarlar
Hasso
Taş Köprü
Polat evli
Oğutlar
Çukurlar
Sağın dere
Ögeçe
Salot
Tamın sırtı
Oluklar
Dere-kındıra çayırları
Yeni icatlar
Közler
Sivrinin Dibi
Havuzun Taşı
Seküller
Dozerin yolu
Dolamaçlar
Musayı Ağı Boğmuş
Pelitli Çayır
Pişkavak
Fındıklık
Yukargi Pungar
Zorte
Arduç Ögi
Kızıltaş
Kel Alinin Çayiri
Pidonun Çami
Aşağki Kaban
Yukarki Kaban
Yan Begi
Hasanoğlunun Kömi
Bend (Pulas Ormani)
Kabanın Meşesi
Salluk
Eriğin Dağı(Yaylalar)
Dağ Çayirleri
Karşıki Meşe
İki Çam*
Yaylanın Ağzı
Köyün Ağzı
Eski Lodalar
Taşin Başi
Çukur Haroslar
Poştanın Ardi
Sulu Dere
Korgözeler
Kabagilin Gözesi
Mehenkli Pegler
Kuzu Gölü
Köse Hıdır
Üç Çatal Çam
Sırıklık
Pisluk
Kayinluk
Çatalkavağın Gözesi
Yanbeginin Gözesi
Yanuk
Çay Alabalık Suyu
Halinin Gırıntısı
Kayişgıran
Çığ Deresi
Kartal Yuvaları
Endigin Bengi
Beyneter
Elenkler
Hüneyli
Taşın ALtı
Böyük dere
Yayla Suları
Almalı Dere
Camahar Dağı
Delikli Taşlar
Kuş Poklari
Kuzey
Türkü Sırtı
Arameşe
Su Töküleceği
Pızanos
Karataş
İri Taşlar
Körpinin Başi
Degirmenler
Hargın Başi
Yanbeginin Kavaklığı
Davar ağıli
Mal Yataği
Davarberi
İki Su Kavuşumu
Sança
Kamışlı Göze
Gavur Mezerlığı