Kekikli Köyü Erzurum’un Olur İlçesine bağlıdır. Olur 1958 yılına kadar Oltu ilçesine bağlı bucak olarak kalmış, 1958 yılında ise ilçe olmuştur.  Köyümüz ilçeye en uzak köylerden biri olup; ilçeye 34 km. il merkezine yaklaşık 210 km. dir. Köyümüzün ilk adı Salaçur’dur. Köyümüz Salaçur deresinin geçtiği vadide kurulduğundan dolayı bu ismi almıştır. Daha sonra Kırk Pınar  olan köyümüzün adı son olarak Kekikli Köyü olarak değiştirilmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere bol miktarda doğal kekik bulunur. Oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Köyümüzün sekiz mahallesi bulunmaktadır. Köy merkezine ikişer kilometre uzaklıkta Salt ve Sumat mahalleleri bulunmaktadır. Bu mahalleler köyümüzün en uzak mahalleleridir. Diğer mahalleler; Nikoloz, Cafargil, Orta Mahalle, Gögüngil, Bayramgil ve Yukarı Mahalle'dir.

1946 yılında açılan okulumuzda 110-125 öğrenci sayılarına ulaşılmış ise de şu anda köy okulumuz kapanmış olup, taşımalı sistemle eğitime devam edilmektedir. Öğrenciler zor şartlarda, 34 kilometrelik mesafedeki ilçeye giderek eğitim almaktadır. Öğretmen, sağlık ocağı, sağlık personeli ve imam bulunmamaktadır. Su ve kanalizasyon şebekesi mevcut değildir. Yetkililerin köyümüze katkıları beklenmektedir.

Köyümüze 1981 yılında yol, 1987 yılında elektrik gelmiştir. 2009 yılında Gögüngil'in dereye ve Bayramgil'in dereye birer adet köprü yapılmıştır. Ankara’da kurulan dernek üyeleri ve Bursa’da ikamet eden köylülerimizin de katkılarıyla 2009 yılında Sumat’ın yaylasından Kılacet’in yaylasına, Köyümüzün yaylasından Hod’un yaylasına yeni yol yaptırılarak çevre köy ve ilçelere bağlantılar sağlanmıştır. Köyümüz  deniz seviyesinden 1300-2000 metre yükseklikte yer almaktadır. Daha çok Karadeniz iklimine sahiptir. Kış mevsimleri çok sert geçen köyümüzün ilk ve sonbaharı bol yağışlıdır. Yakacak ihtiyacı Ardanuç ormanlarından temin edilmektedir. 2009 yılı itibariyle köyümüzde 58 hane mevcut olup 161 kişi yaşamaktadır. Köyümüz 1960 yılından sonra büyük göç vermiştir. Köyümüzün   dışarıda olan nüfusu 1000 kişinin üzerindedir. Köyümüzde Orta Mahalle, Salt ve Sumat mahallelerinde birer cami olmasına rağmen, şu anda merkez cami kullanılmaktadır. 

Temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Yüksek dağlarda sıcaklığın düşük olmasından dolayı dağ çayırları (alpinler) yer almaktadır. Dağ çayırları Doğu Anadolu’nun yüksek dağları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarında yaygındır. Gür otlarla kaplı dağ çayırları yaylacılık ve hayvancılık açısından büyük önem taşır. Küspe yüzü görmeyen, köyümüzün kekik kokulu dağlarında, tamamen doğal çayırlarda beslenip yetiştirilen hayvanlarımız -özellikle büyük şehirlerde- kurban ihtiyacını karşılamada diğer yörelere nazaran daha çok tercih sebebi olmaktadır.

Arazi yapısının engebeli olması ve kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle tarım fazla gelişememiştir. Genellikle buğday, arpa, yulaf, yonca ekimi yapılmakta, fasülye, patates, salatalık, domates, banta (ahlat, yaban armudu), armut, elma, salor (erik), ceviz, kirkat (alıç), vişne ve kiraz yetiştirilmektedir. Kekikli köyü son turfanda kirazın yetiştirildiği köydür.

 

Kaynak : www.kekikli.org